Te Rito Maioha Early Childhood New Zealand a proud finalist at the Nga Tohu Reo Maori 2018 | National Maori Language Awards 2018


 

Te Rito Maioha is proud to have been a finalist in the Nga Tohu Reo Maori 2018 | National Maori Language Awards 2018, held last Friday.  

Kua tawhiti ke to haerenga mai, kia kore e haere tonu

He nui rawa o mahi, kia kore e mahi tonu

You have come too far not to go further, you have done too much not to do more

Ta Himi Henare (Sir James Henare)  


‘We were honoured to be a finalist in the Matauranga – Whanui | Education – Open award, in recognition of our bicultural kaupapa,’ says Te Rito Maioha Chief Executive, Kathy Wolfe.   

‘While Te Rito Maioha is a mainstream organisation, all our early childhood hotaka | programmes have a bicultural focus.   

‘We also support our members, students and staff to improve their te reo Maori skills and tikanga knowledge.   

‘It’s our kaupapa and a key reason why people wanting a teaching career in early childhood education in Aotearoa choose to study with us.  

‘With us, students get knowledge and practical experience combined with a deep understanding of Aotearoa’s early learning curriculum, Te Whariki.  Ultimately, this provides great outcomes for our tamariki mokopuna in te reo me nga tikanga Maori.’   

For more information about the early childhood hotaka | programmes that Te Rito Maioha is offering in 2019, go to www.ecnz.ac.nz.     

Te Rito Maioha would like to thank the Maori Language Commission for choosing us as a finalist and also, for a great evening.